Randoseru bị dính mồ hôi hoặc nước mưa thì phải làm sao?

Randoseru bị dính mồ hôi hoặc nước mưa thì phải làm sao?