Vợt May Mắn Hagoita

Hagoita - Biểu Tượng Truyền Thống của Văn Hóa Nhật Bản

Hagoita là một biểu tượng truyền thống của văn hóa Nhật Bản, thường được làm từ gỗ và trang trí phức tạp với các mẫu hoa văn. Có các biến thể phổ biến như hoa cúc và hình ảnh nhân vật truyền thống, cũng như các phiên bản đặc biệt kết hợp yếu tố hiện đại và truyền thống. Mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc và vẻ đẹp nghệ thuật, hagoita thường được treo tại nhà để mang lại may mắn và bảo vệ cho gia đình. Đây vẫn là một món trang trí truyền thống được giữ và trân trọng trong và ngoài Nhật Bản.